โรงพยาบาลบางบ่อ(Bangbohospital)

หัวข้อเรื่อง วัน เดือน ปี เวลา
แข่งกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตัวอย่าง  20 มิ.ย. 2013 เวลา 16:05 น.
เชิญร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาเทศบาลตัวอย่างคัพ 13 มิ.ย. 2013 เวลา 18:49 น.
โครงการชีวิตเปี่ยมสุข 13 มิ.ย. 2013 เวลา 18:49 น.
โครงการ Happy Relax ครั้งที่ 1 15 มี.ค. 2061 เวลา 16:00 น.

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์วี โรจนศิรประภา

รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ

Engine By Powered by: Wasu