หัวข้อเรื่อง วัน เดือน ปี เวลา
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่การเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 2024-06-07 14:34:56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2024-05-28 09:25:43
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รพ.บางบ่อ 2024-05-01 15:17:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2024-04-23 14:27:31
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 17อัตรา 2024-04-17 15:06:11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2024-03-22 15:52:52
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 1 อัตรา 2024-03-13 13:34:26
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 1 อัตรา 2024-03-13 13:33:03
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 11 อัตรา 2024-03-13 13:26:04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2024-02-23 13:27:04
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 10 อัตรา 2024-02-06 14:30:01
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(รังสีเทคนิค) โรงพยาบาลบางบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 2024-02-06 09:10:33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(รังสีเทคนิค) โรงพยาบาลบางบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 2024-02-01 13:07:19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2024-01-26 15:42:38
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 1 อัตรา 2024-01-18 15:32:16
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(รังสีเทคนิค) โรงพยาบาลบางบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 2024-01-18 15:27:10
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 10 อัตรา 2024-01-15 16:31:03
เรื่อง เสนอราคาวัสดุบริโภค วัตถุดิบและอาหารแห้งสำหรับผู้ป่วย 2023-12-14 10:56:53
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 1 อัตรา 2023-12-13 10:08:21
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 10 อัตรา 2023-12-04 09:11:13
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รพ.บางบ่อ 2023-11-23 09:36:54
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 9 อัตรา 2023-10-17 11:00:03
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2023-10-10 15:58:06
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 10 อัตรา 2023-09-20 10:21:06
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 8 อัตรา 2023-09-19 11:30:21
ประกาสรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร โรงพยาบาลบางบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 2023-09-19 08:58:14
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 8 อัตรา 2023-08-09 15:36:42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2023-07-19 09:18:10
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 1 อัตรา 2023-07-18 08:21:32
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 9 อัตรา 2023-07-05 09:08:27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2023-06-21 15:28:45
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 7 อัตรา 2023-06-07 08:53:06
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ โรงพยาบาลบางบ่อ จำนวน 1 อัตรา 2023-05-30 13:37:24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2023-02-14 15:25:09
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 6 อัตรา 2023-01-25 08:50:09
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2023-01-18 10:30:19
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 อัตรา 2022-12-02 11:01:45
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 5 อัตรา 2022-11-04 11:07:31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2022-10-20 15:01:59
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 10 อัตรา 2022-10-10 14:28:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2022-09-20 15:21:21
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 11 อัตรา 2022-09-07 13:56:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2022-08-23 11:36:17
ประกาศโรงพยาบาลบางบ่อ 2022-08-05 15:33:58
ประกาศรับสมัครงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 2022-08-02 13:16:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2022-07-19 13:23:24
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 5 อัตราประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 5 อัตรา 2022-07-06 14:20:27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2022-06-21 08:43:27
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 8 อัตรา 2022-06-01 13:22:34
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2022-05-18 11:58:44
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 14 อัตรา 2022-05-06 10:52:52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2022-04-26 11:45:18
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 8 อัตรา 2022-04-05 16:08:52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2022-03-16 09:50:46
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 อัตรา 2022-03-03 08:55:04
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 อัตรา 2022-03-03 08:55:04
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 10 อัตรา 2022-02-22 14:51:38
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2022-02-08 11:10:54
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 8 อัตรา 2022-02-04 09:45:50
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 อัตรา 2022-01-25 09:53:25
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 8 อัตรา 2022-01-12 13:14:58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2022-01-04 10:45:03
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 1 อัตรา 2021-12-23 10:53:58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2021-12-15 08:34:40
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 9 อัตรา 2021-12-13 14:40:14
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 6 อัตรา 2021-11-22 08:35:23
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รพ.บางบ่อ 2021-11-19 08:21:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2021-11-09 09:17:56
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 7 อัตรา 2021-10-18 11:20:18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2021-10-12 11:33:43
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 6 อัตรา 2021-09-29 11:22:28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2021-09-21 15:11:10
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 อัตรา 2021-09-01 08:15:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2021-08-24 14:24:47
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 9 อัตรา 2021-08-17 08:59:27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2021-07-23 11:36:21
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 อัตรา 2021-07-15 13:25:33
แก้ไขประกาศ ฉบับวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่การเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 2021-07-07 08:58:02
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2021-06-21 13:17:23
แก้ไขประกาศ ฉบับวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่การเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 2021-06-02 09:55:33
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 10 อัตรา 2021-05-24 08:39:53
ประกาศโรงพยาบาลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2021-05-03 13:19:23
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 7 อัตรา 2021-04-01 15:43:51
ประกาศโรงพยาบาลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2021-03-29 11:06:53
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 5 อัตรา 2021-03-03 13:12:25
ประกาศโรงพยาบาลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2021-02-22 15:29:09
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 7 อัตรา 2021-01-29 15:46:35
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รพ.บางบ่อ 2021-01-29 08:59:06
ประกาศโรงพยาบาลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2021-01-19 15:30:50
ด่วน ประกาศรับสมัครงาน 7 อัตรา 2020-12-24 10:34:30
รับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ 2020-12-17 17:08:06
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่การเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-04 15:09:47
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รพ.บางบ่อ 2020-12-04 14:26:25
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ เพิ่ม 3 ตำแหน่ง 2020-11-25 16:29:46
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จากประกาศรับสมัครเดือน ต.ค 2563 2020-11-16 15:48:20
ด่วน ประกาศรับสมัครงาน จำนวนหลายอัตรา ประเดือน พ.ย 2563 2020-11-12 10:49:33
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2020-10-28 10:34:30
โรงพยาบาลบางบ่อ ประกาศรับสมัครงานจำนวนหลายอัตรา 2020-10-22 14:26:58
ประกาศรายชื่อ ผุ้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รพ.บางบ่อ 2020-10-20 13:17:42
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 2020-10-07 08:48:05
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2020-10-06 09:15:22
ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 4 อัตรา 2020-09-11 11:16:14
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน รพ.บางบ่อ 2020-08-31 17:16:58
ประกาศรับย้ายรับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ชำนาญการ 2020-08-27 10:46:25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 2020-08-24 11:33:58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานบริการ รปภ,งานสิ่งแวดล้อม, นวก.พัสด 2020-08-24 11:32:43
ประกาศรับสมัครงาน จำนวนหลายอัตรา รับสมัครถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 2020-08-10 11:49:47
ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกฯ 2020-07-13 08:50:15
โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนร้านขายอาหารของโรงพยาบาลบางบ่อ 2020-07-02 09:59:26
ด่วน ประกาศรับสมัครงาน 3 อัตรา 2020-06-19 11:13:25
เปิดบริการ นวดแผนไทยและดูแลมารดาหลังคลอด 2020-06-11 16:35:45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 2020-05-26 14:45:13
ประกาศรับสมัครงาน 2 อัตรา ตั้งแต่ 12-22 พฤษภาคม 2563 2020-05-12 10:45:45
ประกาศรับสมัครงาน หลายอัตรา 2020-02-29 16:44:54
ขยายเวลาประกาศรับสมัครงาน 2020-02-07 14:13:03
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ต.นักวิชาการพัสดุ 2020-02-03 15:50:59
ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 7 อัตรา 2020-01-15 15:21:12
ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา ** ขอยกเลิกประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป ,จพ.การเงินและบัญชี 2020-01-15 15:19:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ต.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2020-01-02 16:56:02
ประกาศรับสมัครงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 -27 ธันวาคม 2562 2019-12-11 14:40:43
รับย้าย/โอน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป/ชำนาญการ 2019-12-11 14:28:29
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 2019-12-04 14:38:31
ประกาศโรงพยาบาลบางบ่อ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2019-11-25 17:39:24
ประกาศรับสมัครงาน 3 อัครา 2019-11-14 11:25:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 2019-10-21 12:04:33
ประกาศผลการคัดเลือก พนง.ประจำห้องยา 2019-10-09 17:11:56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 2019-10-04 16:07:17
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2019-09-27 11:28:47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2019-09-20 09:05:20
รับสมัครงานจำนวน 6 อัตรา 2019-09-18 15:31:00
รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 2019-09-18 15:25:27
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานรายวัน 2019-09-12 14:51:55
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตามประกาศรับสมัครงาน เดือน สิงหาคม 2562 2019-09-03 10:03:32
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2019-08-22 13:37:10
ประกาศรับสมัครงาน หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 สิงหาคม 2562 2019-08-07 17:23:02
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง นวก.พัสดุ, จพ.การเงินและบัญชี 2019-08-07 09:16:24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเข้าสู่การจ้าง(พนักงานรายวัน) 2019-08-02 08:57:47
ประกาศรับสมัครงาน หลายอัตรา 2019-07-15 15:43:20
โครงการอบรมธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจ 2019-06-10
โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก 60 ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 10 2019-06-01
โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนร้านชา-กาแฟ-เบเกอรี 2019-05-21
ประกาศรับสมัครงาน เดือน พ.ค.2562 2019-05-13
รายงานการควบคุมภายใน 2018-09-30
รายงานการควบคุมภายใน 2018-09-30
“บางบ่อมินิมาราธอน(Bangbo Minimarathon) ครั้งที่ 1” Walk for fun Run for health 2018-10-01
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี 2018-07-16
เชิญร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขัน กีฬาเทศบาลตัวอย่างคัพ 2018-08-07
โครงการชีวิตเปี่ยมสุข 2018-06-15
เชิญร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขัน กีฬาเทศบาลตัวอย่างคัพ 2018-06-06

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์วี โรจนศิรประภา

รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ

Engine By Powered by: Wasu