โรงพยาบาลบางบ่อ(Bangbohospital)

ที่อยู่
โรงพยาบาลบางบ่อ
89 หมู่ 1 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 02-3381192 ,02-3381193
โทรสาร 02-3381850
E-MAIL :it.bangbohospital@gmail.com


Engine By Powered by: Wasu