ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดโครงการ
วันที่ลงประกาศ 2023-02-20 14:08:43
วันสิ้นสุดโครงการ
2023-02-23 00:00:00
ไพล์
Engine By Powered by: Wasu