ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการผ่าตัดต้อกระจก จำนวน ๖๐๐ ข้าง ของโรงพยาบาลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดโครงการ
วันที่ลงประกาศ 2020-03-12 14:17:47
วันสิ้นสุดโครงการ
2020-03-17 00:00:00
ไพล์
Engine By Powered by: Wasu