ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

จ้างปรับปรุงห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยใน ๗ ชั้น จำนวน ๒๖ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดโครงการ
วันที่ลงประกาศ 2020-02-28 10:16:33
วันสิ้นสุดโครงการ
2019-07-23 00:00:00
ไพล์
Engine By Powered by: Wasu