หัวข้อเรื่อง วันประกาศ
ประกาศโรงพยาบาลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2021-05-03 13:19:23
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 7 อัตรา 2021-04-01 15:43:51
ประกาศโรงพยาบาลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2021-03-29 11:06:53
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 5 อัตรา 2021-03-03 13:12:25
ประกาศโรงพยาบาลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2021-02-22 15:29:09

ภาพกิจกรรม "จิตพอเพียง ต่อต้านทุจริตในการปฏิบัติงานประจำวัน"

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์วี โรจนศิรประภา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ

ติดต่อสำนักผู้อำนวยการ
02-3381192 ต่อ 222

นโยบายผู้อำนวยการ

ประกาศเจตจำนง

Engine By Powered by: Wasu