การรับบริการตรวจโรคทั่วไปนอกเวลาที่ห้องฉุกเฉิกอาจได้รับบริการล่าช้า เนื่องจากห้องฉุกเฉิกมีผู้ป่วยจำนวนมากและให้บริการตามระดับความเร่งด่วนของผู้ให้บริการ กรณีไม่ฉุกเฉิกเร่งด่วน แนะนำตรวจในวันถัดไป

สำหรับเจ้าหน้าที่

 

 


ภาพกิจกรรม "บุคลากรดีเด่น BBH ประจำปี ๒๕๖๕ "

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์วี โรจนศิรประภา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ

ติดต่อสำนักผู้อำนวยการ
02-3381192 ต่อ 222

นโยบายผู้อำนวยการ

ประกาศเจตจำนง

ประกาศข้อมูลส่วนบุคคล PDPA