เนื่องด้วยทาง รพ. จะมีการปรับปรุงพื้นที่รับส่งผู้ป่วยทางขึ้นหน้า ER เริ่มดำเนินการในวันที่ 10 มิย 67 เป็นต้นไป และ การรับบริการตรวจโรคทั่วไปนอกเวลาที่ห้องฉุกเฉิกอาจได้รับบริการล่าช้า เนื่องจากห้องฉุกเฉิกมีผู้ป่วยจำนวนมากและให้บริการตามระดับความเร่งด่วนของผู้ให้บริการ กรณีไม่ฉุกเฉิกเร่งด่วน แนะนำตรวจในวันถัดไป

สำหรับเจ้าหน้าที่

 

 

หัวข้อเรื่อง วันประกาศ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ธุรการ 2024-07-10 09:25:09
ประกาศโรงพยาบาลบางบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่การเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 2024-07-09 09:48:09
แจงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2024-07-04 11:00:15
ประกาศโรงพยาบาลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2024-06-24 09:08:37
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่การเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เพิ่มเติม 2024-06-14 13:55:45

ภาพกิจกรรม "บุคลากรดีเด่น BBH ประจำปี ๒๕๖๕ "

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์วี โรจนศิรประภา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ

ติดต่อสำนักผู้อำนวยการ
02-3381192 ต่อ 222

นโยบายผู้อำนวยการ

ประกาศเจตจำนง

ประกาศข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล