หัวข้อเรื่อง วัน เดือน ปี เวลา
ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกฯ 2020-07-13 08:50:15
โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนร้านขายอาหารของโรงพยาบาลบางบ่อ 2020-07-02 09:59:26
ด่วน ประกาศรับสมัครงาน 3 อัตรา 2020-06-19 11:13:25
เปิดบริการ นวดแผนไทยและดูแลมารดาหลังคลอด 2020-06-11 16:35:45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 2020-05-26 14:45:13
ประกาศรับสมัครงาน 2 อัตรา ตั้งแต่ 12-22 พฤษภาคม 2563 2020-05-12 10:45:45
ประกาศรับสมัครงาน หลายอัตรา 2020-02-29 16:44:54
ขยายเวลาประกาศรับสมัครงาน 2020-02-07 14:13:03
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ต.นักวิชาการพัสดุ 2020-02-03 15:50:59
ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 7 อัตรา 2020-01-15 15:21:12
ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา ** ขอยกเลิกประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป ,จพ.การเงินและบัญชี 2020-01-15 15:19:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ต.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2020-01-02 16:56:02
ประกาศรับสมัครงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 -27 ธันวาคม 2562 2019-12-11 14:40:43
รับย้าย/โอน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป/ชำนาญการ 2019-12-11 14:28:29
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 2019-12-04 14:38:31
ประกาศโรงพยาบาลบางบ่อ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 2019-11-25 17:39:24
ประกาศรับสมัครงาน 3 อัครา 2019-11-14 11:25:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 2019-10-21 12:04:33
ประกาศผลการคัดเลือก พนง.ประจำห้องยา 2019-10-09 17:11:56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 2019-10-04 16:07:17
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2019-09-27 11:28:47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2019-09-20 09:05:20
รับสมัครงานจำนวน 6 อัตรา 2019-09-18 15:31:00
รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 2019-09-18 15:25:27
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานรายวัน 2019-09-12 14:51:55
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตามประกาศรับสมัครงาน เดือน สิงหาคม 2562 2019-09-03 10:03:32
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2019-08-22 13:37:10
ประกาศรับสมัครงาน หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 สิงหาคม 2562 2019-08-07 17:23:02
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง นวก.พัสดุ, จพ.การเงินและบัญชี 2019-08-07 09:16:24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเข้าสู่การจ้าง(พนักงานรายวัน) 2019-08-02 08:57:47
ประกาศรับสมัครงาน หลายอัตรา 2019-07-15 15:43:20
โครงการอบรมธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจ 2019-06-10
โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก 60 ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 10 2019-06-01
โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนร้านชา-กาแฟ-เบเกอรี 2019-05-21
ประกาศรับสมัครงาน เดือน พ.ค.2562 2019-05-13
รายงานการควบคุมภายใน 2018-09-30
รายงานการควบคุมภายใน 2018-09-30
“บางบ่อมินิมาราธอน(Bangbo Minimarathon) ครั้งที่ 1” Walk for fun Run for health 2018-10-01
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี 2018-07-16
เชิญร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขัน กีฬาเทศบาลตัวอย่างคัพ 2018-08-07
โครงการชีวิตเปี่ยมสุข 2018-06-15
เชิญร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขัน กีฬาเทศบาลตัวอย่างคัพ 2018-06-06

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์วี โรจนศิรประภา

รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ

Engine By Powered by: Wasu