ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอกและตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดโครงการ
วันที่ลงประกาศ 2019-06-17 18:24:01
วันสิ้นสุดโครงการ
2019-07-31 00:00:00
ไพล์
Engine By Powered by: Wasu